بایگانی‌های مصاحبه - پایا موزاییک

مصاحبه

طبقه بندی موزائیک

طبقه بندی قیمت موزاییک و کف پوش های پرسی بر اساس شکل ظاهری و نمای سطح رویه:   1)قیمت موزاییک سیمانی:   موزائیکی که در سطح رویه ... ادامه مطلب