ساعات کاری شرکت:همه روزه 9 صبح الی 9 شب

تهرانپارس خیابان جشنواره

کوچه مرتضوی پلاک 163 واحد5

محصولات و تولیدات پایا موزاییک

جدول بتنی با طرح فروهر قرمز رنگ

جدول بتنی با طرح فروهر قرمز رنگ


موزاییک سماقی صاف

موزاییک سماقی صاف


جدول واش بتنی کنگره ای

جدول واش بتنی کنگره ای


جدول بتنی شیاری قرمز

جدول بتنی شیاری قرمز


موزاییک سنگ فرش سماقی

موزاییک سنگ فرش سماقی


موزاییک دایره ای سماقی

موزاییک دایره ای سماقی


موزاییک ‌واش‌ بتن اجیلی

موزاییک ‌واش‌ بتن اجیلی


موزاییک واش بتن سفید مشکی

موزاییک واش بتن سفید مشکی


موزاییک واش بتن یک دست سفید

موزاییک واش بتن یک دست سفید


موزاییک دایره ای شطرنجی سماقی

موزاییک دایره ای شطرنجی سماقی


موزاییک  آجری سماقی

موزاییک آجری سماقی


موزاییک موجی سماقی

موزاییک موجی سماقی


جدول واش بتنی آبشاری قرمز و سفید

جدول واش بتنی آبشاری قرمز و سفید


موزاییک واش بتن سفید قرمز

موزاییک واش بتن سفید قرمز


موزاییک واش بتن سه سنگ(سفید،قرمز،سیاه)

موزاییک واش بتن سه سنگ(سفید،قرمز،سیاه)


جدول واش بتنی کنگره ای سفیدمشکی

جدول واش بتنی کنگره ای سفیدمشکی


موزاییک ساده ایرانی

موزاییک ساده ایرانی


جدول آبشاری بتنی

جدول آبشاری بتنی


جدول هخامنشی بتنی

جدول هخامنشی بتنی


جدول بتنی شیاری طوسی

جدول بتنی شیاری طوسی


جدول واش بتنی آبشاری

جدول واش بتنی آبشاری


موزاییک پلیمری یاسی

موزاییک پلیمری یاسی


موزاییک پلیمری قابدار سفید

موزاییک پلیمری قابدار سفید


موزاییک پلیمری سنگ فرش ترکیبی

موزاییک پلیمری سنگ فرش ترکیبی


موزاییک پلیمری مدل دایره ای قرمز

موزاییک پلیمری مدل دایره ای قرمز


موزاییک پلیمری مدل سنگ فرش قرمز

موزاییک پلیمری مدل سنگ فرش قرمز


موزاییک پلیمری مدل آجری

موزاییک پلیمری مدل آجری


موزاییک  پلیمری طرح آجری

موزاییک پلیمری طرح آجری


موزاییک پلیمری طرح لوزی

موزاییک پلیمری طرح لوزی


موزاییک واش بتن سنگ سفید

موزاییک واش بتن سنگ سفید


موزاییک پلمیری طرح دایره ای شطرنجی

موزاییک پلمیری طرح دایره ای شطرنجی


موزاییک پلیمری سنگ فرش سفید

موزاییک پلیمری سنگ فرش سفید


موزاییک پلیمری شانزده خانه(سیستان)

موزاییک پلیمری شانزده خانه(سیستان)


موزاییک پلیمری طرح نگین

موزاییک پلیمری طرح نگین


موزاییک سنگ فرش گرانیت

موزاییک سنگ فرش گرانیت


موزاییک پرسی حیاطی طرح آجری

موزاییک پرسی حیاطی طرح آجری


موزاییک پرسی سنگ درشت

موزاییک پرسی سنگ درشت


جدول واش بتنی سه سنگ

جدول واش بتنی سه سنگ


موزاییک کفپوش  دایره ای قرمز

موزاییک کفپوش دایره ای قرمز


موزاییک حیاطی طرح آجری گرانیت

موزاییک حیاطی طرح آجری گرانیت


کفپوش بتنی طرح پوست ماری

کفپوش بتنی طرح پوست ماری


موزاییک حیاطی موج قرمز

موزاییک حیاطی موج قرمز


کفپوش بتنی طرح پوست ماری قرمز

کفپوش بتنی طرح پوست ماری قرمز


کفپوش بتنی ستاره ای طوسی

کفپوش بتنی ستاره ای طوسی


موزاییک حیاطی دایره ای قرمز

موزاییک حیاطی دایره ای قرمز


موزاییک پرسی حیاطی پروانه ای سماقی

موزاییک پرسی حیاطی پروانه ای سماقی


کفپوش بتنی چهارخانه طوسی

کفپوش بتنی چهارخانه طوسی


موزاییک صاف گرانیت قرمز

موزاییک صاف گرانیت قرمز


موزاییک حیاطی طرح لاشه ای گرانیت

موزاییک حیاطی طرح لاشه ای گرانیت


موزاییک حیاطی سنگ فرش قرمز

موزاییک حیاطی سنگ فرش قرمز


موزاییک پرسی خربزه ای گرانیت

موزاییک پرسی خربزه ای گرانیت


موزاییک حیاطی مدل لاشه ای سماقی

موزاییک حیاطی مدل لاشه ای سماقی


موزاییک حیاطی طرح هفت خط

موزاییک حیاطی طرح هفت خط


کفپوش بتنی طرح پوست ماری قرمز

کفپوش بتنی طرح پوست ماری قرمز


کفپوش بتنی چهارخانه قرمز

کفپوش بتنی چهارخانه قرمز


کفپوش بتنی ستاره ای قرمز

کفپوش بتنی ستاره ای قرمز


موزاییک پرسی حیاطی دایره ای شطرنجی قرمز

موزاییک پرسی حیاطی دایره ای شطرنجی قرمز


کفپوش بتنی دایره ای طوسی

کفپوش بتنی دایره ای طوسی


موزاییک پرسی صاف گرانیت

موزاییک پرسی صاف گرانیت