ساعات کاری شرکت:همه روزه 9 صبح الی 9 شب

تهرانپارس خیابان جشنواره

کوچه مرتضوی پلاک 163 واحد5

موزاییک پلیمری یاسی

این محصول دررنگ بندی های مختلف (سفید قرمز طوسی مشکی قهوای زرد نارنجی) تولیدمیشود

موزاییک پلیمری(سنگ مصنوعی)پدیده ای نوظهور که باخواص وابعادمختلف وقیمت مناسب نسبت به سنگ باعث جلب رضایت مشتریان گرامی وجذابیت بالای این محصول شده است

موادبه کاررفته درتولیداین محصول بتنی ازسیمان سفید سنگ دانه(پودرسنگ) رزین سمت پلاست(فوق روان کننده) ذرات رنگ و ماسه وآب میباشد

موارداستفاده شده ازاین محصول درمحوطه ی پیاده رو حیاط باغ ویلا وهمچنین به دلیل زیبایی وسبکی این محصول درپشت بام هانیزمورداستفاده قرارمیگیرد

ازویژگی های این محصول کیفیت ومقاومت بسیارخوب آن درشرایط سردسیری وگرمسیری به دلیل نفوذناپذیری بسیاربالا آن نسبت به آب میباشد

توضیحات بیشتر در مورد موزاییک پلیمری